free website builder

POLITYKA PRYWATNOŚCI


§ 1.

Niniejsza polityka prywatności określa zasady zbierania danych osobowych Klientów sklepu prowadzonego pod adresem www.mediatrailer.pl i www.auto-zabudowa.pl (zwanego dalej „Sklepem”) podczas odwiedzania witryny Sklepu i na kolejnych etapach realizacji zamówienia, jak również w związku z realizacją uprawnień Sprzedającego i Klienta w związku z umowami sprzedaży zawieranymi za pośrednictwem Sklepu, w szczególności w zakresie postępowania reklamacyjnego oraz uprawnienia Konsumentów do odstąpienia od umowy.

§ 2.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów regulujących ochronę danych osobowych (tj. m.in. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego dalej „RODO”), jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Media Trailer sp. z o.o. z siedzibą w Wolsztynie (64-200) przy ul. Niałeckiej 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000538418, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, posługującą się nr NIP 8381847699 oraz nr REGON 36059968200000, o kapitale zakładowym w wysokości 50.100,00 zł (zwana dalej „Administratorem”).

§ 3.

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów i osób korzystających z witryn Sklepu, obejmujące dane niezbędne do realizacji zamówień w Sklepie, w tym niezbędne do komunikacji z Klientem, realizacji wysyłki towaru do Klienta oraz obsługi ewentualnych zgłoszeń reklamacyjnych, czy procedury odstąpienia od umowy. Dane te, na podstawie odrębnej zgody, Administrator może również wykorzystać do innych celów. W takim przypadku cele te są zawsze określone w treści zgody. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres IP, a także dane, które odwiedzający lub Klient pozostawia w ramach poruszania się po witrynach Sklepu, czyli te, które są pozostawiane w tzw. plikach cookies.

§ 4.

Administrator zapewnia, iż połączenie pomiędzy komputerem Klienta a serwerem Sklepu jest bezpieczne i niewidoczne dla osób trzecich, korzystających z Internetu. Przepływ informacji na wszystkich stronach Sklepu odbywa się w szyfrowanym połączeniu SSL (Secure Socket Layer), gwarantowanym stosownym certyfikatem, którego ważność może być sprawdzona w przeglądarce (zazwyczaj ikonka kłódki). Dane osobowe Klientów Sklepu są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych adekwatne do ważności przechowywanych danych osobowych zgodnie z wytycznymi odpowiednich urzędów i zgodnie z branżowymi standardami.

§ 5.

Administrator przetwarza dane osobowe według następujących zasad:

Rodzaj i cele przetwarzanie danych:
Podstawy prawne:
Okres przetwarzania:

1. Prawidłowe wykonanie umowy zawartej z Klientem lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (w szczególności odpowiedzi na wszelkie zapytania), obsługa reklamacji, obsługa procedury odstąpienia od umowy.

[imię, nazwisko, telefon, adres zamieszkania/dostawy, email, adres IP]

art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Klient
Do zakończenia trzeciego roku po zrealizowaniu umowy pomiędzy Klientem, a Sklepem, z tym zastrzeżeniem, że dane te mogą być przetwarzane również po tym terminie, jednak wyłącznie jeżeli jest to uzasadnione obowiązującym prawem, np. przetwarzanie w celach statystycznych, w celu rozliczeń podatkowych lub innych, w celu dochodzenia roszczeń.
2. Statystyczne (analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych produktów i usług świadczonych przez Sklep)
[adres IP]
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora
do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
3. Dopasowywanie usług do potrzeb Klientów, analizowanie i udoskonalanie usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa usług [adres IP]
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora
do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

§ 6.

Pozostałe rodzaje danych osobowych przetwarzane są wyłącznie na podstawie dobrowolnej zgody w celach wyraźnie określonych w treści tej zgody.

§ 7.
Administrator może przekazać dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem, wyłącznie zgodnie z wytycznymi Administratora i jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji zleconych usług. Administrator może nadto przekazywać dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania, dla celów prawidłowej realizacji umów zawartych przez Administratora z Klientami. Dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania lub przekazane następującym rodzajom podmiotów: dostawcy usług i systemów informatycznych (np. Google), operatorzy pocztowi i firmy kurierskie), dostawcy usług doradczych, prawnych, księgowych lub audytowych. Dane również mogą być przekazywane, podmiotom lub instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie wystosowania przez nie żądania udostępnienia danych, na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).
§ 8.
Administrator oraz jego zaufani partnerzy (partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji lub agencje reklamowe) mogą zamieszczać informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniach Klienta (np. komputerze, laptopie, smartfonie) oraz uzyskiwać w ten sposób do nich dostęp. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta. Zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana jego tożsamość. Najczęściej są to informacje na temat urządzenia i są wykorzystywane, aby witryna działała zgodnie z preferencjami Klienta. Zapisywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta może zostać w dowolnej chwili wyłączone w ustawienia przeglądarki.
§ 9.
Administrator korzysta z plików cookies w celu:
1. świadczenia usług,
2. dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
3. tworzenia statystyk, utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu),
4. prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Klienta.
§ 10.
1. Osoba, które dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, ma prawo do żądania dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osoba taka ma również – w przypadkach opisanych w RODO – do przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu.
2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy skontaktować się z Administratorem lub w przypadku wiadomości marketingowych przesyłanych drogą poczty e-mail, użyć stosownego linka dezaktywacyjnego umieszczonego w treści wiadomości. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§ 11.
Administrator zastrzega sobie prawo aktualizacji i zmiany Polityki prywatności. Nowa wersja Polityki prywatności wiąże w nowym brzmieniu od dnia jej zamieszczenia na stronie Sklepu, jednakże jedynie dla nowych Klientów odwiedzających stronę. Administrator przechowuje historię zmian Polityki prywatności w celu przetwarzania danych zgodnie z Polityką prywatności adekwatną dla chwili wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych.
§ 12.
Wszelkie pytania, wątpliwości, oświadczenia lub zastrzeżenia dotyczące przetwarzania danych osobowych Klient może zgłosić Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: odo@mediatrailer.pl lub na adres Administratora wskazany w § 2 niniejszej Polityki prywatności.